Blommor och växter på Store Mosse

För den som är botaniskt intresserad finns flera områden i nationalparken som kan locka. Ett exempel är Björnekullakärret i Andersberg där du kan se både orkidéer och andra blommor.

Vattenklöver (Menyanthes trifoliata) - en av vårens vackraste blommor
Vattenklöver (Menyanthes trifoliata) – här intill spången vid Blådöpet

Orkidéer vid Björnekullakärret

Björnekullakärret är ett av få rikkärr på småländska höglandet. Här kan du bland annat njuta av vackra orkidéer. På försommaren finns ängsnycklar i mängd här, och runt midsommar börjar den lite mer ovanliga kärrknipproten att blomma. Kom ihåg att alla svenska orkidéer är fridlysta.

Orkidén Kärrknipprot, Epipactis palustris
Orkidén Kärrknipprot, Epipactis palustris

Vägbeskrivning till Björnekullakärret

Hit kan du köra bil och parkera vid parkeringen i Andersberg i nationalparkens södra ”hörn”. Därifrån är det en kort promenad på några hundra meter ut till kärret. Ett alternativ om du vill uppleva mer av mossen är att istället utgå från Lövö Vandrarhem. Då får man 7 km vandring, mestadels på spång över mossen, och leden är välmarkerad.

Platsen passar bra för en picknick, så ta med fikakorgen.

Blommor vid Blådöpet

Från Lövö Vandrarhem utgår en rundslinga på ungefär 5 km som heter Blådöpet runt. Den går förbi vattendraget Blådöpet som skär tvärs genom nationalparken.

Klockljung (Erica tetralix L.)
Klockljung (Erica tetralix L.)

Här kan man bland annat se blommor som vattenklöver (vår), klockljung, myrlilja, kråkklöver, missne och gul och vit näckros (sommar). Dessutom växer vattenmåra, kärrsilja och flaskstarr här, liksom dvärgbjörk och pors.

Blommor vid Stora Gungflyet

Vid Stora Gungflyet intill Stora Kävsjön hittar du liknande blommor och växter som vid Blådöpet (se beskrivning här ovanför).

Kråkklöver, Potentilla palustris
Kråkklöver, Potentilla palustris finns både vid Stora Gungflyet och Blådöpet

Håll ögonen öppna

Eftersom lederna går genom spännande växtmiljöer finns det chans att se vackra blommor överallt. På många ställen längs spången som går över mossen växer till exempel en av våra små köttätande växter – sileshår. De arter du kan hitta på Store Mosse är storsileshår och småsileshår. Så håll ögonen öppna – och kameran redo.

Storsileshår (Drosera anglica)
Den köttätande lilla växten storsileshår (Drosera anglica)

Intresserad av att…

Alla bilder på denna sida är fotade av Therése Freid, Hemomkringvandring.