I Store Mosse nationalpark finns flera fågelrika områden för dig som är intresserad av fågelskådning, bland annat Stora Gungflyet, Blådöpet, Horssjö och Häradsösjön. På flera platser i nationalparken finns också fågeltorn.

Rödhake Foto: Anton, @antonstahlphoto
Rödhake Foto: Anton Ståhl – Instagram: @antonstahlphoto

Så här skriver nationalparken om en av platserna, Blådöpet (som ligger ganska nära Lövö vandarhem):

”Fågellivet i och omkring Blådöpet är artrikare än ute på det omgivande mosseplanet. Där finner man mest ängspiplärka och ljungpipare medan man här dessutom hittar arter som rödbena, grönbena, storspov och enkelbeckasin. Bland änder hittar vi framför allt gräsand och kricka och inom dessa vidsträckta kärrmarker hittar vi också de häckande tranorna som här får vara helt ostörda av människor.

Örngömsle med webbkamera

Vintertid utfodras örnar och andra rovfåglar i nationalparken. Örngömslet för allmänheten ligger utmed grusvägen Kittlakull – Östra Rockne på södra sidan om vägen. Gömslet är alltid öppet och kan besökas året om.

Kattuggla. Foto: Anton (Instagram: @antonstahlphoto)
Kattuggla. Foto: Anton Ståhl (Instagram: @antonstahlphoto)

Ta med en bra kikare, och respektera (för fåglarnas skull) att det inte är tillåtet att gå utanför staketet.

Foto: Anton (Instagram: @antonstahlphoto)
Foto: Anton Ståhl (Instagram: @antonstahlphoto)

Många fåglar runt Naturum

När man befinner sig vid Naturum förundras man över alla fåglar (stora som små) som flyger eller sitter runtomkring. Här kan man sitta länge och bara titta på allt som rör sig.

Bara några hundra meter från Naturum och huvudentrén finns det stora fågeltornet som är 12 meter högt. Härifrån har man vid utsikt över både Kävsjön och gungflyet. Bottenplan och första våningen är tillgängliga för barnvagn/rullstol.

Havsörn och Kungsörn. Foto: Martha Wägéus
Havsörn och Kungsörn. Foto: Martha Wägéus

Läs mer om på nationalparkens sida

Vill du läsa mer om vilka fåglar du kan se i Store Mosse nationalpark? Läs mer på nationalparkens webbsida.