Här ser du bilder från några av rummen efter renoveringen som utfördes 2023. Denna sida kommer att uppdateras med mer information inom kort.

Nedre plan

Köket

”Finrummet”

Växudden och Ulvö

Övre plan

Hagudden och Blådöpet